DESPRE NOI

La Fundația YES, susţinem formarea tinerilor ca cetăţeni activi și responsabili. Și facem asta prin acţiuni clare de stimulare a potenţialului lor, prin investiţii în instruirea și dezvoltarea lor, precum și prin crearea contextului optim pentru dobȃndirea de noi perspective intelectuale și abilităţi productive.

În termeni de implicare, energie și viziune, conturăm progresul tinerei generaţii prin initiative de coordonare, cooperare și oportunităţi sporite de parteneriate care să permită tinerilor recunoaşterea competenţelor şi a aptitudinilor obţinute prin intermediul educaţiei formale și non-formale, precum şi creşterea posibilităţilor de valorificare a acestor competenţe pe piaţa muncii.

Vezi Proiectele noastre și afla cum poți contribui și tu.

OBIECTIVE

 • Inițierea și susținerea acțiunilor ce conduc la îmbunătățirea învățământului preuniversitar și universitar și la accesul populației la servicii de educație îmbunătățite și moderne ;
 • susținerea unităților de învățământ românești cu echipamente TIC, training, suport și informare cu scopul îmbunătățirii calitative a serviciilor de educație;
 • organizarea de campanii de informare și conștientizare în rândul populației : părinți, elevi, profesori, directori și personal decizional/autorități publice cu scopul creșterii nivelului de implicare al tuturor segmentelor de populație în cadrul învățământului;
 • usținerea dezvoltării, implementării și integrării în sistemul educațional al instrumentelor inovative, instrumentelor software, platformei software și a practicilor/politicilor ce conduc la creșterea nivelului de acces la servicii educaționale moderne;
 • susținerea prin sponsorizări, burse, granturi a acțiunilor ce contribuie la eliminarea punctelor problemă ale învățământului: absenteism crescut, abandon școlar, lipsa implicării active a părinților, promovabilitate scăzută și rezultate nesatisfăcătoare la testările naționale, incidențe și violența în rândul elevilor și în relația elev-profesor și corupție în cadrul mediului educațional;
 • consilierea persoanelor ce doresc să se implice activ în realizarea măsurilor ce conduc la îmbunătățirea învățământului prin implicare, responsabilizare și aliniere la standardele europene/mondiale din domeniu;
 • inițierea de campanii, evenimente și acțiuni ce contribuie la protejarea drepturilor elevilor, părinților și profesorilor și la perfectarea cadrului legislativ/politicilor de implicare ale Ministerului Educației și altor autorități și ministere ce au atribuții directe/indirecte.

ATRIBUȚII

 • organizarea şi desfăşurarea de studii și cercetari în domeniul strategic, politic și economic;
 • iniţierea şi participarea la campanii pe plan naţional sau internaţional, asupra problemelor educației și necesităților în vederea îmbunătățirii învățământului și modernizării acestuia;
 • organizarea şi participarea la congrese - conferinţe, simpozioane, colocvii şi alte manifestări internaţionale de profil;
 • asigurarea de informări şi documentări de specialitate, editarea, tipărirea şi difuzarea de reviste şi alte publicaţii de specialitate, buletine informative, ghiduri, albume, calendare, pliante cu caracter de informare;
 • asigurarea de informări şi documentări de specialitate, editarea, tipărirea şi difuzarea de reviste şi alte publicaţii de specialitate, buletine informative, ghiduri, albume, calendare, pliante cu caracter de informare;
 • iniţierea, organizarea şi efectuarea de acţiuni în scopul dezvoltării învătământului românesc, a instrumentelor de susținere și modernizare a acestuia, a accesului populației la aceste instrumente și la susținerea dezvoltării/cercetării acestor tipuri de instrumente.
 • iniţierea şi efectuarea oricăror alte acţiuni în conformitate cu prevederile Statutului şi/sau a legislaţiei în vigoare, în baza aprobării Consiliul Director.